Privacyverklaring Speel-O-Theek 't TREINTJE.
Dit is de privacyverklaring van Speel-O-Theek 't TREINTJE, gevestigd te Rijen eningeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer18059236.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welkedoeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar eenpersoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.Onze Speel-O-Theek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voorletter - Achternaam pashouder
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail
Van wie verwerkt onze Speel-O-Theek persoonsgegevens?
Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:
  • Lid wordt van Speel-O-Theek ´t Treintje.
  • Vrijwilliger wordt bij Speel-O-Theek ´t Treintje.
Waarvoor verwerkt onze Speel-O-Theek persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de Speel-O-Theek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we je persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden in ons administratiesysteemverwerkt. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid.
Contact met je opnemen als gereserveerd speelgoed kan worden opgehaald, de leentermijnvan speelgoed met 2 of 3 weken is overschreden.

Als je eenmaal lid van onze Speel-O-Theek bent, dan willen we je goed van dienst zijn.
Wij gebruiken je e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren overlidmaatschap gerelateerde zaken.
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?Alle personen die vrijwilligers zijn bij de Speel-O-Theek ´t TREINTJE hebben toegang tot depersoonsgegevens wanneer ze dienst hebben in de Speel-O-Theek.Daarnaast hebben de secretaris en onze ICT-er toegang tot de persoonsgegevens.
Verwerkt de Speel-O-Theek ook bijzondere persoonsgegevens?Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.
Onze Speel-O-Theek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens blijven tot 6 maanden zichtbaar in ons data systeem, nadat hetabonnement is verlopen.
Uitwisseling van persoonsgegevens?
Onze Speel-O-Theek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.
Inzagerecht persoonsgegevens:
Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kuntcontact opnemen met ons via secretariaat@speelotheektreinje.nl voor:

  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
  • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Wijzigingen privacy-beleid:Door lid te worden van de Speel-O-Theek ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behoudenons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daaromaan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-beleidraadplegen op de website www.speelotheektreintje.nlRijen, 20 april 2020.


Vrijwilligers

Misschien heeft u er wel eens over nagedacht om ons team te komen versterken.
De speel-o-theek kan ook uw hulp heel goed gebruiken.
Iedereen is welkom.

Goedkoop

Behoedt u voor een miskoop. Leen eerst bij de speel-o-theek.

We houden de kosten laag

Voor een kleine vergoeding leent u al veel speelgoed bij de speel-o-theek.
Afkopen van de deze kosten kan ook. Zie hiervoor onze abonnementen.